Glossary: Malaysia

Glossary: Malaysia

เปิรปุซตากาอัน

ห้องสมุด

เปิรลู

จำเป็น

เมองัมบิล มาซา

ใช้เวลา

เมองาลามี

ประสบ, เป็น(ไข้)

เมอญูซะฮกัน

ทำให้ลำบาก, รบกวน

เมอนาริ

น่าสนใจ

เมอเนอมานี

(ไป)เป็นเพื่อน, ไปด้วย

เมิงฮูบูงี

ติดต่อ

เมินเดองัร

ฟัง

เมิมบาจา

อ่าน

เมิมบาวา

พก,พา

เยอนิซ

ประเภท
 

เลอตะ

วาง, ตั้งอยู่

เลอบิฮ กูรัง

โดยประมาณ

เลอบิฮ บา-อิ

ท่าจะให้ดี

เลอลากี

ผู้ชาย

เอินจิ

ท่าน (ผู้ชาย)

เอโซะ

พรุ่งนี้

เฮินดะ
เฮินดะ (hendak )

ต้องการ

โฮบี

งานอดิเรก

Pages