Glossary: Malaysia

Glossary: Malaysia

makanan tengah hari
มากานัน เตองะ ฮารี

อาหารกลางวัน/เที่ยง

pesan
เปอซัน

สั่ง (อาหาร)

กัด เปอเงอนาลัน

บัตรประจำตัวประชาชน

กาปัล เติรบัง

เครื่องบิน

กาวัน-กาวัน

เพื่อน ๆ

กาเลา

ถ้า

กุนจี

กุญแจ

จูตี ซีเมซเตอ

วันหยุดปิดเทอม

ซา-อินซ

วิทยาศาสตร์

ซายา

ผม,ฉัน

ซีลากัน

เชิญ

ซีฮัต

สบายดี

ซูดะฮ เตินตู

แน่นอน

ดัฟตัร เกอลูวัร

เช็คเอาท์

ดากิง

เนื้อ

ดี มานากะฮ

ที่ไหน

ดูวิต

เงิน, สตางค์, ตังค์

ดูวิตญา

เงิน, สตางค์, ตังค์

ตีดะ มาซาละฮ

ไม่มีปัญหา

ตีบา

ถึง

Pages