Glossary: Vietnam

Glossary: Vietnam

หญ่า

บ้าน

หญ่า

บ้าน

หนั่ย

นี้

หมด

หนึ่ง

หมด จุ๊ด

นิดหน่อย

หม่วน

สาย

หล่าม

ทำ

หล่าม เหวียก

ทำงาน

หวี่

เพราะ

หว่าง

เหลือง

หอย

ถาม

ห่อย

ถาม

ห่าง

สินค้า

อัน ซ้าง

ทานมื้อเช้า

อัน เกิม

กินข้าว

อั๋ญ

รูป

อ๊วง

กิน ดื่ม

อ๊วง

กิน  ดื่ม

อ๊วง เนื้อก

ดื่มน้ำ

อ๊าว ฟง

เสื้อยืด

Pages