Glossary: Vietnam

Glossary: Vietnam

บ่าน เอ๊ย

เพื่อนคนนั้น

บ่าน แบ่

เพื่อนฝูง

บ๊อง ด๊า

ฟุตบอล

บ๊อง โส

บาสเก็ตบอล

บ๊าก สี

คุณหมอ

บ๊าด

ชาม ถ้วย

ฝาย คง

ใช่ไหม

ฝ่อง

ห้อง

ม้วน

อยาก,ต้องการ

ม้าด แหม

เย็นสบาย

ลหว่าย

ประเภท  แบบ

วุย

ดีใจ  สนุก

สาน ซ้วด

ผลิต

สี่

อะไร

สึ

ร่วมงาน

สื่อ ถั่ญ โกง

ความสำเร็จ

หงว่าย ซา

จากตรงนั้น

หงั่ย มาย

พรุ่งนี้

หงี

พัก

หญ่า

บ้าน

Pages