Glossary: Indonesia

Glossary: Indonesia

กัม-ปุส

มหาวิทยาลัย

กา-นัน

ขวา

กา-มารฺ กอ-ซอง

ห้องว่าง

กา-มู

สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้สำหรับผู้ที่สนิทสนมกัน

กา-เลา

ถ้า

กา-เลา

แค่

กิ-ตา

พวกเรา รวมบุรุษที่ 1 บุรุษที่ 2   และบุรุษที่ 3’

กุ-รัง

ลด

กุ-รัง เซ-ฮัต

ไม่ค่อยสบาย

กุ-ลิ-อะหฺ

เรียน

กุน-จี

กุญแจ

คิ-รา คิ-รา

ประมาณ

จัน-จี

นัด

จา-ดี

ดังนั้น

จา-ลัน

เดิน

จา-ลัน จา-ลัน

ท่องเที่ยว

จาม

ชั่วโมง/เวลา

ซัม-ปัย จุม-ปะ

แล้วพบกันใหม่

ซา-กิต เกอ-ปา-ลา

ปวดหัว

ซา-ตู

หนึ่ง

Pages