Glossary: Laos

Glossary: Laos

วันอ๋าทิด

วันอาทิตย์

วันเสา

วันเสาร์

วิซาก๋าน

นักวิชาการ

วิน

วิงเวียน, เป็นลม

วิสาหะกิดฮูบเงา

กองงานภาพยนตร์

สะถานทูด

สถานทูต

สะถานีต๋ำหลวด

สถานีตำรวจ

สะบู่

สบู่

สะบู่ฝุ่น

ผงซักฟอก

สะบ๋ายดี๋

สะบาย, สะดวก

สะหนามกี๋ลา

สนามกีฬา

สะหนามบิ๋น

สนามบิน

สักหยา

ฉีกยา (ฉีดยาให้คนป่วย)

สาด

เสื่อ

สายแอ๋ว

เข็มขัด

สีดหยา

ฉีดยา (อย่างพ่นยาฉีดสัตรูพืช)

สูบหยา

สูบบุหรี่

ส่ม

เปรี้ยว

หญัง

อะไร

หน่าฮัก

น่ารัก

Pages