Glossary: Laos

Glossary: Laos

ผู่ต่างหน่า

ผู้แทน

ผู้ข่า

ฉัน

ผ่าสิ่น

ผ้าถุง

พี่น่อง

ญาติ

พู

ภูเขา

พูเพียง

ที่ราบสูง

พ่อ

พ่อ

ฟ่อน

ร่ายรำ

ฟ่าว

รีบเร่ง

มอดไฟ

ดับไฟ

มะหาวิทะญาไล

มหาวิทยาลัย

มัก

ชอบ

มัน

รสมัน

มึง

มึง, เอ็ง

มื่อ

วัน

มื่อนี่

วันนี้

มื่อวาน

เมื่อวาน

มื่ออื่น

พรุ่งนี้

มื่อฮือ

มะรืน

ม่วนซื่น

สนุกสนาน

Pages