Glossary: Myanmar

Glossary: Myanmar

อะ-เฉ่ง

เวลา

อะ-โก่

พี่ชาย

อะ-ไจ่

ความชอบ

อะคุ

ตอนนี้

อะตู่-ไล่ก์

ตามไปด้วย

อะม่ะ

พี่สาว

อะหนี่

แดง

อะหย่าวง์

สี

อะเซ่ง

เขียว

อะแหล่-ตวา

ไปเที่ยว

อา-กะซา

กีฬา

อามะหน่าบ่าแนะ

ไม่ต้องเกรงใจ

อาโลง

ทั้งหมด

อิ่ง-กะ-หลั่น

อังกฤษ

อู-โทก

หมวก

อ่อ

อ๋อ เสียงเข้าใจ

อ่ะ-มะ

พี่สาว

อ่ะ-ยาน

อย่างยิ่ง

อ่าวง์-มหยี่ง-มุ

ความสำเร็จ,สมบูรณ์

ฮก

ใช่

Pages