Glossary: Myanmar

Glossary: Myanmar

หม่า

ที่

หม่า

ที่

หม่าลา

(เดี๋ยว) จะ...ไหม

หม่าว

น้องชาย,พ่อหนุ่ม

หยั่นโก่ง

ย่างกุ้ง

หยั่นโก่ง

ย่างกุ้ง

หย่าว

ขาย

หล่า

มา

หวุ่น-ทาน

ข้าราชการ

ห่า

อัน,สิ่ง(นี้,นั้น)

อยู่

เอา

อยู่แหม่

จะเอา

ออ

อ๋อ

อะ-คาน

ห้อง

อะ-ติ๊ด

ใหม่

อะ-ตแวะก์

เพื่อ,สำหรับ

อะ-มโย-มโย

หลายชนิด

อะ-มโย-อะซา

ชนิด,ประเภท

อะ-หมุ-ได่-จา-ส่า

หนังสือแจ้งความ

อะ-เฉ่-อะเหน่

อาการโรค

Pages