Glossary: Myanmar

Glossary: Myanmar

ตะ-เซ่ย-เล่าก์

ขอโทษ 

ตะ-แยะ

หนึ่งวัน

ตะ-โลง

หนึ่งเตียง

ตะบอจ๊ะ

พอใจ

ตะแล

คำลงท้ายคำถาม

ตะแหง่จิน

เพื่อน

ตัว

ไป

ตั่น-โยง

สถานทูต

ตา ตมี

ลูกชาย ลูกสาว

ตาวง์-บั่น-บ่า

ขอโทษ

ติ้

รู้,รู้จัก

ตีง-นิด

เทนนิส

ตุ๊

ของเขา

ตู่

เขา

ตู่ตู่

ด้วยกัน,เหมือนกัน

ตู่มะ

เขาผู้หญิง,หล่อน

ต่อ

เก่ง

ต่า

คำเชื่อมอนุประโยคเข้ากับประโยค

ต้วย

พบ

ทมีง

ข้าวสวย

Pages