Glossary: Myanmar

Glossary: Myanmar

ซี

โดยสาร,ขี่

ซี-ปวา-เย

ธุรกิจ,เศรษฐกิจ,การค้า

ซี-ปะ-วา-เย-ตะ-มา

นักธุรกิจ

ญ่ะ-ส่า

อาหารค่ำ

ดั๊ตโป่ง

ภาพถ่าย

ดี่

นี้

ดี่-หม่า

นี่,ที่นี่

ดี่-เนะ

วันนี้

ดี่-ไส่

ร้านนี้

ดี่ห่า

นี้

ดี่เนะ

วันนี้

ด่า

นี้,นี่

ด่า-โส่-หยิ่ง

ถ้าอย่างนั้น

ด่า-โส่-หยิ่ง

ถ้าอย่างนั้น

ด่าก๊ะ

นี้คือ

ด่าโส่หยิ่ง

ถ้าอย่างนี้

ตนีง-ก่ะ-นเว-เนะ

วันอาทิตย์

ตวา-ปยะ

ไปพบ

ตอ-จ่า-เนะ

วันศุกร์

ตะ-จาน-ปแว

งานสงกรานต์

Pages