Glossary: Myanmar

Glossary: Myanmar

คู่

อัน

คเว

หมา

จะนอ

ผม

จะม่ะ

ดิฉัน

จันหม่า

แข็งแรง,มีสุขภาพดี

จั๊ต

ชื่อค่าเงินของพม่า

จาน-หม่า-เย

สุขภาพ

จาวง์สหย่า

ครู

จิ่น

อยาก

จ่า

นาน

จ้ะ

กัน,ด้วยกัน

จ๊ะ

ตก,ล่วง,ลุถึง

ชิ

มี

ชิ

มี

ชิ่ง

คุณ

ชิ่น

คำลงท้ายแสดงความสุภาพสำหรับผู้หญิง เช่นเดียวกับ “ค่ะ”

ชีงใหม่

เชียงใหม่

ซอ-รี

ขอโทษ

ซา

กิน

ซาโละกาวง์

อร่อย

Pages